Eiseres (BV X) vormt samen met BV E een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Voor de Wet OB vormen zij echter geen fiscale eenheid.

BV E exploiteert een cafébedrijf. In 2011 en 2012 stelt de Belastingdienst (verweerder) een boekenonderzoek in bij BV E naar de aanvaardbaarheid van de aangiften omzetbelasting 2009, 2010 en 2011. Naar aanleiding van dit onderzoek stelt de Belastingdienst in 2013 ten name van BV E een informatiebeschikking vast. Tevens stelt de Belastingdienst een informatiebeschikking vast ten name van eiseres. Bij de rechtbank is in geschil of de informatiebeschikking terecht is vastgesteld. Eiseres stelt daarbij dat de inspecteur geen informatiebeschikking had mogen opleggen.

De rechtbank verklaart het beroep van eiseres gegrond en vernietigt de informatiebeschikking ten name van eiseres. De rechtbank overweegt daarbij dat de informatiebeschikking is opgelegd naar aanleiding van een boekenonderzoek voor de omzetbelasting bij BV E. Niet in geschil is dat verweerder het boekenonderzoek heeft beperkt tot de administratie van BV E met betrekking tot het door haar geëxploiteerde cafébedrijf. Nu eiseres met betrekking tot het cafébedrijf niet kan worden aangemerkt als belastingplichtige voor de omzetbelasting, is de informatiebeschikking ten name van eiseres ten onrechte genomen.

Aan het voorgaande doet niet af het betoog van verweerder dat de informatiebeschikking ook kan worden gebruikt voor de vennootschapsbelasting. De informatiebeschikking brengt immers niet tot uitdrukking dat zij ook is vastgesteld voor een ander belastingmiddel dan de omzetbelasting. Ook neemt de rechtbank in overweging dat heffing van de vennootschapsbelasting tussen eiseres en verweerder nimmer aan de orde is gesteld.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:1529