De Advocaat-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft op 22 september 2017 in hoger beroep ten overstaan van het Gerechtshof Arnhem drie en vier jaren gevangenisstraf geëist tegen twee broers uit Boxtel van 56 respectievelijk 64 jaar. Betreffende personen zouden de fiscus voor een bedrag van maar liefst achttien miljoen euro hebben benadeeld.

De mannen zijn in hun handelen uiterst voortvarend te werk gegaan. In hun streven om fictieve investeringen inzake een op te richten vakantieressort in Montenegro als reëel te doen voorkomen, hebben de broers een maquette, een videoband en een rapport opgemaakt. De mannen hebben  zelfs een presentatie over het project verzorgd voor een minister van Montenegro. Voorts heeft één van beide heren de illusie gewekt dat hij een jacht zou hebben gekocht ten bedrage van 22 miljoen euro. De bij die aankoop betrokken btw werd vervolgens ten onrechte teruggevraagd bij de Belastingdienst.

De Rechtbank heeft de betreffende personen in uitspraak op beroep veroordeeld tot 24 respectievelijk 30 maanden gevangenisstraf. Verdachten en het Openbaar Ministerie zijn tegen deze uitspraak van de Rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof Arnhem. De aanzienlijke omvang van het door de fiscus geleden nadeel rechtvaardigt volgens het Openbaar Ministerie immers de eerder vermelde eis.

Openbaar Ministerie, 22 september 2017

https://www.om.nl/vaste-onderdelen/doorsturen/@100364/hoger-beroep-vier/