Het Douanewetboek van de Unie (DWU) is op 1 mei jl. in werking getreden, maar nog niet volledig geïmplementeerd bij zowel de douaneautoriteiten als bedrijven. De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer hierover in een brief.  Er was door de lidstaten en de Europese Commissie gerekend op een implementatietermijn van 12 maanden. Het proces binnen de Europese Commissie heeft echter langer geduurd dan bij het vaststellen van de datum van inwerkingtreding was voorzien. Om die reden is ernaar gestreefd het hoogst noodzakelijke af te ronden vóór 1 mei 2016. Overige acties die noodzakelijk zijn voor de implementatie van het DWU worden voor 31 december 2016 afgerond.

Ministerie van Financiën, 31 mei 2016, DGB/2016/2491M