Op de website accountancylive.com vraagt Emile Woolf (forensisch accountant) zich af of meer regelgeving een oplossing kan zijn voor de (in zijn woorden) ‘chronische misstanden’ rond de financiële verslaggeving – en de rol van accountants daarin.

Volgens Woolf lijken politici, bureaucraten, ambtenaren en toezichthouders dezer dagen nauwelijks onderscheid te kunnen maken tussen idealisme en realisme, als het gaat om passende maatregelen om misstanden en financiële schadalen in te perken. Ter ondersteuning van zijn standpunt geeft hij enkele voorbeelden.
Woolf concludeert dat hoge boetes voor bijvoorbeeld banken alleen de aandeelhouders schaden. Maar dat CEO’s, CFO’s, CRO’s en andere ‘C-suite bewoners’ en hun adviseurs/accountants er steeds weer zonder persoonlijke gevolgen mee weg komen. Dat roept bij hem de vraag op of al die kostbare accounting standaards en regelgeving, met alle administratieve lasten die ze meebrengen, niet zonde van de inspanningen en het geld zijn.

7 september 2015

https://www.accountancylive.com/woolf-paying-price-delusional-regulation