Aan eiseres zijn 23 naheffingsaanslagen Wet belasting zware motorvoertuigen (BZM) van elk € 8, alsook 23 verzuimboetes van elk € 246 opgelegd. De rechtbank vernietigt de uitspraak op bezwaar voor zover het de verzuimboetes betreft en vermindert deze tot 23 maal € 160. Tijdens een controle is gebleken dat door drie vrachtwagens in Nederland op drie verschillende dagen gebruik is gemaakt van de autosnelweg. Eiseres heeft niet vóór aanvang van het gebruik van de autosnelweg de verschuldigde BZM op aangifte voldaan.

De rechtbank oordeelt dat de boetes an sich terecht aan eisers zijn opgelegd. Het feit dat door een incidentele fout als gevolg van het uit het oog raken van de e-mail waarin wordt gesignaleerd dat de vignetten binnenkort verlopen, of niet alle benodigde vignetten zijn aangevraagd, doet niet af aan de vraag of er sprake is van verzuim. Naar het oordeel van de rechtbank zijn 23 boetes van € 246 in dit geval disproportioneel in verhouding tot de ernst van de overtreding. Eiseres heeft aannemelijk gemaakt dat zij middels het uitbesteden van aanvragen en verlengen van vignetten doorgaans nauwgezet en op tijd aangifte doet. De rechtbank acht aannemelijk dat er sprake is van een incidentele vergissing waardoor de betreffende aangiften niet werden gedaan. De rechtbank neemt hierbij tevens in aanmerking dat eiseres een groot wagenpark heeft en alle eigen BZM aangiften doet voor tijdvakken van telkens een jaar. Daarnaast heeft eiseres niet op 10 verschillende dagen verzuimd aangifte te doen maar slecht op 1 dag.

Rechtbank Gelderland, 21 juli 2015

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:4558