Belanghebbende claimt aftrek van voorbelasting en overlegt daartoe facturen waarop de naam, het adres en het btw-identificatienummer van belanghebbende ontbreken. Ook ontbreken het btw-identificatienummer en het adres van de leverancier. Het hof verwijst naar de factuurvereisten in artikel 35a Wet OB en concludeert dat deze gebreken aftrek van voorbelasting in de weg staan. Het hof past deze factuurvereisten dus strikt toe.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3788

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:3788