De bedrijfsactiviteiten van belanghebbende bestaan uit advies- en begeleidingswerkzaamheden. De directeur verzorgt de aangiften vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

Naar aanleiding van een boekenonderzoek door de inspecteur is aangekondigd dat er een naheffingsaanslag omzetbelasting zou worden opgelegd, alsmede een vergrijpboete omdat geen aangifte is gedaan over het jaar 2005. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Vervolgens is er tussen de directeur en de inspecteur gecorrespondeerd over de boeten over een bepaalde periode. In geschil is de vraag of er een compromis tot stand is gekomen en, zo niet, of het aan opzet van belanghebbende is te wijten dat er te weinig belasting is geheven. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat er een compromis tot stand is gekomen. Dit wordt door belanghebbende tegengesproken.

Het Hof stelt vast dat er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de boetespecialist en de directeur over het voorgestelde compromis. Belanghebbende betwist dat niet, maar stelt zich op het standpunt dat het compromisvoorstel nooit door haar is geaccepteerd.

Het Hof stelt vast dat er afspraken zijn gemaakt over de boete en dat dit ook werd bevestigd in een email van belanghebbende. In het rapport van het boekenonderzoek en een brief van de Inspecteur is vermeld dat belanghebbende het voorgestelde compromis heeft geaccepteerd. Het Hof heeft geen reden om aan te nemen dat deze vermelding in strijd met de waarheid is. In geval van onjuistheid van die vermelding had het volgens het Hof in de rede gelegen dat belanghebbende de Inspecteur na ontvangst van het controlerapport daarop zou hebben aangesproken, hetgeen niet is gebeurd.

Aan de beoordeling van de hoogte van de boete komt het Hof niet toe, nu er een compromis tot stand is gekomen en zich er naar het oordeel van het Hof geen wilsgebreken hebben voorgedaan tijdens de totstandkoming van het compromis.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5925

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:5925