Belanghebbende exploiteert een oriëntaals restaurant en maakt gebruik van het Yitong kassasysteem, waarmee via een speciaal programma op een USB-stick omzet kan worden verwijderd uit het kassasysteem. Op basis daarvan heeft de inspecteur (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet opgelegd over de jaren 2011 en 2012. Eveneens heeft de inspecteur vergrijpboetes opgelegd van 100%.

Het Hof acht aannemelijk dat er aanzienlijke bedragen bewust niet zijn aangegeven, in aanmerking genomen dat een afroommodule bewust wordt gebruikt om omzet en winst buiten de boeken te houden. Door deze omzet en winst niet in de aangiften te vermelden, is het aan belanghebbende te wijten dat de volgens de aangiften verschuldigde IB/PVV, zowel absoluut als relatief, aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting. Dit brengt mee dat de bewijslast in zoverre wijzigt, dat belanghebbende overtuigend moet aantonen dat de navorderingsaanslagen onjuist zijn.

Gelet op de wijze waarop de afroommodule is gebruikt, het verwijderen van een deel van de omzet uit de administratie via de afroommodule op de USB-stick en het vervolgens baseren van het aangegeven inkomen op die administratie, acht het Hof het aannemelijk dat belanghebbende zich ervan bewust is geweest dat daardoor een aanzienlijk bedrag aan inkomstenbelasting niet geheven zou worden, althans dat hij willens en wetens de reële kans daartoe heeft aanvaard. Het is dan ook aan (voorwaardelijk) opzet van belanghebbende te wijten dat te weinig belasting is geheven. De vergrijpboetes zijn daarom terecht aan belanghebbende opgelegd.

Ingevolge het boetebeleid kan de ernst van de te beboeten gedraging aanleiding geven de boete te verhogen tot maximaal 100%. Hiertoe is in elk geval aanleiding indien sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning. Met de inspecteur is het Hof van oordeel dat sprake is van listigheid doordat belanghebbende omzet heeft verzwegen door gebruik te maken van een speciale afroommodule op een USB-stick. In beginsel acht het Hof de boete van 100% dan ook passend en geboden. In de omstandigheid dat de grondslag van de boeten is vastgesteld met toepassing van de omkering en verzwaring van de bewijslast ziet het Hof evenwel aanleiding om de boeten te matigen met 20%, tot € 26.535 over 2011 en € 36.890 over 2012.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1284

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:1284