Belanghebbende runt een Chinees-Indisch restaurant. Op basis van een boekenonderzoek stelt de Inspecteur dat de administratie tekortschiet en legt daarom een informatiebeschikking op. Bij het hof is in geschil of de informatiebeschikking terecht is opgelegd. Belanghebbende vindt van niet, omdat de tekortkomingen in de administratie geen omkering van de bewijslast zouden rechtvaardigen. Het Hof is het daarmee oneens en spreekt over het ontbreken van “primaire bescheiden” waardoor de omzet niet uit de administratie kan worden afgeleid. Daarbij wijst het hof op het ontbreken van bestelgegevens, het ontbreken van datum en tijdsaanduidingen op dag-overzichten, weggegooide logboeken en het ontbreken van een sluitende kas- en voorraadadministratie. Dit betekent dat de informatiebeschikking terecht is opgelegd , met omkering en verzwaring van de bewijslast als gevolg.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 september 2015

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:6338