De NOB, NBA en RB hebben de Richtsnoeren Wwft voor accountants en belastingadviseurs herzien waarin de wetswijzingen in 2020 tevens zijn verwerkt. De herziene richtsnoeren zijn tot stand gekomen in samenwerking met de NBA en het RB.

Op de website van de NOB is te lezen dat een aantal keren is overlegd met het BFT en de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiƫn omdat partijen over bepaalde standpunten van mening verschillen. Zoals ook volgt uit de Richtsnoeren is het nog niet gelukt om over alle standpunten overeenstemming te bereiken, maar men blijft met elkaar in gesprek.

Bericht NOB 18 december 2020