Het BFT en het RB zijn per 1 februari 2020 voor de komende vijf jaar een nieuw toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wwft.

De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op maandag 27 januari 2020 plaatsgevonden. Het BFT en het RB hebben met deze overeenkomst de intentie uitgesproken om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van de belastingadviseur (in het bijzonder de leden van het RB)  bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. In dat kader hebben het BFT en het RB het aflopende arrangement vernieuwd en verlengd. Met deze overeenkomst kan het RB de toetsingen die voortvloeien uit het arrangement  onderdeel uit laten maken van de algehele kwaliteitscontrole door de vereniging.

https://www.bureauft.nl/2020/01/28/hernieuwd-wwft-toetsingsarrangement-tussen-bureau-financieel-toezicht-en-register-belastingadviseurs/