Het Bureau Financieel Toezicht heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien. Dat beeld komt volgens het BFT ook terug in een enquête die in 2023 is uitgezet onder een selecte groep administratiekantoren.

De opleidingsverplichting is een verplicht onderdeel van de Wwft en is opgenomen in artikel 35. De opleidingsverplichting houdt in dat de instelling ervoor moet zorgen dat haar werknemers en de dagelijkse beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken:

  • bekend zijn met de bepalingen van de Wwft;
  • in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen;
  • een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

De opleidingsverplichting is een open norm die vormvrij kan worden ingevuld. Instellingen moeten maatregelen nemen om opleidingen op een periodieke basis aan te bieden aan de medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers. De opleidingen moeten worden afgestemd op:

  • de omvang van het kantoor;
  • de aangeboden dienstverlening; en
  • de risico-inschatting van de cliëntenportefeuille.

Er is geen urennorm of andersoortig minimum vastgesteld voor de opleidingsverplichting. Het BFT vindt blijkens de website “wel dat minimaal na elke wijziging van de wet- en regelgeving over de Wwft een specifieke Wwft-opleiding moet worden gevolgd.

De inhoud, diepgang en frequentie van de opleiding is volgens het BFT afhankelijk van de functie en ervaring van de medewerker of beleidsbepaler. Zo geeft het BFT het voorbeeld dat nieuwe medewerkers en/of stagiairs een basisopleiding krijgen om algemene kennis op te doen van witwassen, de hoofdverplichtingen voortkomend uit de Wwft en de meldprocedure binnen het kantoor. Meer ervaren medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers zouden volgens het BFT een opleiding met meer diepgang kunnen volgen zoals het herkennen van ongebruikelijke transacties, het vaststellen en het monitoren van het risicoprofiel van een cliënt en het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek.

https://www.bureauft.nl/2024/01/16/resultaten-onderzoek-opleidingsverplichting-2022-23/