De Minister van Financiën heeft onlangs aangekondigd dat de Belastingdienst gaat handhaven bij bedrijven en instellingen die nog niet hebben voldaan aan de registratieplicht in het UBO-register. Organisaties moesten hun UBO’s uiterlijk op 27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) laat weten wat er verwacht kan worden.

Het BEH is een onderdeel van de Belastingdienst en controleert onder meer of organisaties hun UBO’s tijdig en op de juiste wijze inschrijven in het UBO-register van de KvK.

Als de KvK constateert dat organisaties die in het Handelsregister staan, hun UBO’s nog niet hebben ingeschreven, geeft de KvK dit door aan het BEH. Ook als organisaties hun UBO’s niet juist of volledig hebben geregistreerd – bijvoorbeeld wanneer de KvK hierover een bericht heeft gekregen van andere instanties, zoals banken, adviseurs of de Belastingdienst – geeft de KvK dit door aan het BEH.

Vanaf april 2022 stuurt het BEH brieven naar organisaties die hun UBO’s niet hebben ingeschreven. Na dagtekening van een dergelijke brief vangt een termijn van twee weken aan om de inschrijving in het UBO-register in orde te maken. Als vervolgens binnen die termijn alsnog de UBO op de juiste manier wordt geregistreerd, dan wordt geen boete opgelegd. Mocht de registratie niet op de juiste wijze binnen de termijn hebben plaatsgevonden, dan kan het BEH een boete of dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag. Tegen de boete kan bezwaar en daarna beroep worden ingesteld.

Zie bericht op de website van de Belastingdienst inzake het BEH: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/wwft-voorkomen-van-witwassen-en-terrorismefinanciering/bureau-economische-handhaving-beh-en-het-ubo-register.