Verdachte wordt er onder meer van verdacht dat hij opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte voor de inkomsten- en omzetbelasting heeft gedaan waardoor er te weinig belasting is geheven. Tevens wordt hij er onder meer van verdacht dat hij geen administratie heeft gevoerd.

Verdachte is sinds ongeveer 5 jaren actief in de goudhandel. Bij hem kan 24 uur per dag goud worden ingeleverd zonder het tonen van een legitimatiebewijs. In de periode van de handel in goud is geen administratie gevoerd. De Rechtbank neemt als uitgangspunt dat verdachte maximaal € 10.000 omzet had per maand en een maximale winst had van €1.000 winst.

Verdachte heeft bekend dat hij opzettelijk onjuiste aangiften inkomsten- en omzetbelasting heeft gedaan. De Rechtbank is van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen, het meermalen doen van onjuiste inkomsten- en omzetbelasting, alsmede het niet voldoen aan het voeren van een administratie en het bewaren van boeken en bescheiden met betrekking tot de goudhandel.

Het wordt verdachte aangerekend dat hij zich profileerde als discrete goudinkoper die alles contant afhandelde en geen administratie voerde. Voorts rekent de Rechtbank verdachte aan dat het belastingsysteem wordt ondergraven middels de door verdachte gevoerde handelwijze.

De Rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaren.

Rechtbank Overijssel 12 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4905

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:4905