De FIOD zou in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude in de  inkomstenbelasting 2 verdachten hebben aangehouden.

De verdenking is dat de verdachten tegen betaling valse kwitanties leverden. Hierdoor zijn jarenlang door belastingplichtigen onjuiste aangiften inkomstenbelasting gedaan, omdat er giftenaftrek werd geclaimd. Als de Belastingdienst om een onderbouwing van de giftenaftrek verzocht, werden de gekochte kwitanties overgelegd.

De aanpak van de vermoedelijke fraude met valse kwitanties wordt gecoördineerd door het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), bestaande uit medewerkers van de Belastingdienst en de FIOD. Door informatie gestuurd toezicht en slimme data-analyse is de Belastingdienst in staat om fouten in de aangifte op te sporen.

De Belastingdienst onderzoekt ook nog de aangiften van enkele duizenden belastingplichtigen die mogelijk ten onrechte giften in aftrek hebben gebracht en ter onderbouwing van deze giftenposten gebruik hebben gemaakt van valse kwitanties. Belastingplichtigen die op die manier aftrekposten in hun aangiften hebben opgevoerd, kunnen geconfronteerd worden met hoge boetes van de Belastingdienst of lopen de kans op strafrechtelijke vervolging.

FutD 2016-1332, fida 20162913, 25 mei 2016

http://www.futd.nl/futd/index.jsp?redirect_url=/futd/doclink.jsp%3Fid%3Dtreffer/20161332