Onderzoek naar fraude met toeslagen

In het kader van een onderzoek naar fraude met toeslagen zijn door de FIOD meerdere doorzoekingen gedaan en zijn zeven verdachte aangehouden. Het betreft een vijftal onderzoeken waarbij vermoedelijk ten onrechte kinderopvangtoeslag is aangevraagd. Ook hebben er toezichtacties plaatsgevonden op aangeven van het Combiteam Aanpak Facilitators. Enkele tientallen adressen van gastouders, gastouderbureaus en kinderopvanginstellingen zijn bezocht. Bij een aantal van die instellingen zouden onvolkomenheden in de urenstaten en incomplete of onzorgvuldige administraties zijn geconstateerd.

Zittingen

Daarnaast zijn er afgelopen week meerdere zittingen gehouden in verband met toeslagfraude.

Op 4 november stonden drie verdachten terecht voor verdenking van fraude met kinderopvangtoeslag. Zij zouden voor zichzelf en voor anderen, in georganiseerd verband, kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd zonder dat er van opvang gebruik werd gemaakt. De hoofdverdachte zou in totaal ten onrechte ruim € 288.000 aan kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Tegen hen zijn gevangenisstraffen geëist tussen de 12 en 18 maanden. Over twee weken volgt de uitspraak.

Op de zitting van 5 november stonden de vraagouders van gastouderbureau De Stroom terecht voor hun betrokkenheid bij kinderopvangtoeslagfraude gepleegd samen met het gastouderbureau. Er zouden op grote schaal vraag- en gastouders zijn benaderd om kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl er in werkelijkheid niet of veel minder zou zijn opgepast Het gastouderbureau wordt verdacht van het verstrekken van valste stukken aan de Belastingdienst. De politierechter heeft de vraagouders veroordeeld voor straffen uit tot 160 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Op 8 januari 2016 staan de eigenaren van het gastouderbureau terecht.

Op 5 november stond een verdachte terecht voor fraude met zorg- en huurtoeslag ten bedrage van € 400.000. De verdachte zou via zijn bedrijf voor zijn huurders zorg- en huurtoeslagen hebben aangevraagd zonder dat zij hier van op de hoogte waren. Deze toeslagen zou hij op zijn eigen rekening hebben gestort. De officier eiste 21 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte.

Met deze speciale actieweek willen het OM en de Belastingdienst extra onder de aandacht brengen dat het bewust onterecht aanvragen van toeslagen een strafbaar feit is.

Nieuwsbericht OM, 10 november 2015

https://www.om.nl/@91682/gezamenlijk-optreden/