In de witwaszaak Cymbal stemt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in met de procesafspraken gemaakt tussen de verdediging het Openbaar Ministerie. In eerste aanleg werden de procesafspraken door de rechtbank niet in acht genomen. De rechtbank veroordeelde de twee verdachten voor schuldwitwassen, valsheid in geschrifte en het deelnemen aan een criminele organisatie. Aan de verdachten werd een gevangenisstraf van vijf respectievelijk zes jaar opgelegd. De Hoge Raad heeft overigens op 27 september 2022 bevestigd dat procesafspraken geen afbreuk doen aan zelfstandige positie van de rechter en in dat verband het toepasselijk kader geschetst.

Het hof heeft ter terechtzitting onderzoek gedaan naar de procesafspraken. Hieruit maakt het hof op dat partijen voldoende tijd hebben gehad weloverwogen tot een ondubbelzinnige beslissing te komen. Het hof neemt in de overwegingen mee dat de Belastingdienst gecompenseerd zal worden voor het geleden nadeel. Een schikking met de Belastingdienst is onderdeel van de gemaakte procesafspraken.

Anders dan de rechtbank houdt het hof rekening met de context waarin de stafbare feiten zijn gepleegd. In deze zaak gaat het kort gezegd om ”dollartoerisme”. Op Curaçao werden bonnen afgegeven ter bewijs van aankopen die niet werden gedaan. Met het bewijs konden ‘consumenten’ dollars incasseren die in werkelijk niet werden gebruikt ter betaling van aankopen. Hiervoor (ten behoeve van het ‘swipen’) werd door de bedrijven op Curaçao een commissie ontvangen. Het hof neemt in aanmerking dat de strafbare feiten zien op gedragingen die in een specifieke periode op Curaçao gebruikelijk waren en door de medewerkers van centrale bank en plaatselijke banken werd gedoogd.

In het kader van (het volgen van) de procesafspraken neemt hof tevens mee dat er aanzienlijk vermogen van een van de verdachte is geconfisqueerd. Ook hebben verdachten volledige openheid van zaken gegeven. Dankzij verdachten hebben de autoriteiten meer en sneller bij kunnen confisqueren en uitwinnen én betrokkenen personen en organisaties kunnen aanspreken. Als gevolg hiervan konden langdurige procedures achterwege blijven, aldus het hof.

Het hof veroordeelt verdachten conform de procesafspraken tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van 720 dagen en respectievelijk 932 dagen, met een proeftijd van twee jaren.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10370

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:10370

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10371

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2022:10371

Zie ook: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Gerechtshof-stemt-in-met-procesafspraken.aspx