Digitale diensten zijn belast in het land waar de klant woont of is gevestigd. Om te voorkomen dat een ondernemer zich in elk EU-land waar deze digitale diensten levert moet registreren, is de mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Met deze regeling kunnen ondernemers de btw over de digitale diensten die ze leveren aan particulieren aangeven via één EU-land. Wanneer buitenlandse ondernemers gebruik maken van een One Stop Shop moeten ze over een btw-identificatienummer beschikken van die andere lidstaat. De ondernemer die niet in de EU gevestigd is moet over een apart EU-MOSS-nummer beschikken. De aangifte verloopt voor beide groepen via het MOSS-systeem.

In antwoord op Kamervragen van Bashir (SP) heeft de staatssecretaris te kennen gegeven dat hem geen signalen bekend zijn dat via dit MOSS-systeem op grote schaal wordt gefraudeerd in Nederland. Aan de hand van relevante signalen van derden en met behulp van het Internet Service Centre van de Belastingdienst wordt toegezien op een juiste heffing van de btw.

Wat relevante signalen zijn en hoe dit Internet Service Centre te werk gaat, wordt uit de brief van de staatssecretaris overigens niet duidelijk.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/03/18/antwoorden-op-vragen-over-ontduiken-btw-regels-door-internetbedrijven