De Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale delicten, douane- en toeslagendelicten (Richtlijnen AAFD, (thans AAFD-protocol)) en de daarin opgenomen vervolgingscriteria hebben louter betrekking op fiscale, toeslag- en douanedelicten en niet op een commuun delict.

Een fruitteler werd vervolgd voor het vervalsen van loonstroken. De fruitteler werd tenlastegelegd dat hij zijn administratie had vervalst. De verdediging beriep zich op de Richtlijnen AAFD, waarin is neergelegd dat in beginsel pas strafrechtelijk vervolgd wordt als het nadeel meer bedraagt dan € 125.000. Het nadeel in deze zaak bedroeg ‘slechts’ € 17.000, zodat de officier van justitie volgens de verdediging niet-ontvankelijk moest worden verklaard in de vervolging omdat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden.

De strafkamer van de Rechtbank Overijssel verklaarde de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging. De Richtlijnen AAFD beschreven volgens de Rechtbank hoe de Belastingdienst de aanmeldingen van mogelijke delicten die in aanmerking kwamen voor strafrechtelijk onderzoek, selecteerde voor de rechtsgebieden belastingen, toeslagen en douane en op welke wijze die aanmeldingen vervolgens in overleg met het Openbaar Ministerie werden afgehandeld met het oog op strafrechtelijke afdoening. De Rechtbank concludeerde dat het tenlastegelegde een commuun delict betreft, waarop de Richtlijnen AAFD niet van toepassing zijn.

De fruitteler werd vervolgens wel vrijgesproken door de Rechtbank omdat het dossier onvoldoende bewijs bevatte van het feit dat verdachte van de onjuistheid van de opgestelde loonspecificaties op de hoogte was.

Rechtbank Overijsel, 4 april 2016

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:1117