De invoering van een beroepseed voor accountants is een van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’, een rapport met maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole. Door de NBA wordt nagedacht over de tekst van de betreffende eed, na overleg met ledengroepbesturen en derden.
Andere maatregelen uit het rapport zijn de instelling van een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat onder andere analyses verricht naar de oorzaak van gebreken en incidenten, jaarlijkse rapportage door accountantsorganisaties over een voorgeschreven set van kwaliteitsindicatoren en verplichte periodieke meting van professionele en ethische attitudes.

NBA, 29 mei 2015

https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Dat-zweerbeloofverklaar-ik-welke-eed-spreekt-u-straks-uit/