Op 5 september 2017 heeft Europol het rapport ‘from suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact’ gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in het anti-witwaskader alsmede het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties in de EU.

Het aantal FIU-meldingen blijkt nog altijd toe te nemen. In 2014 hebben de Financial Intelligence Units bijna één miljoen rapporten ontvangen. Hiervan is 67% afkomstig uit Nederland (31%) en het Verenigd Koninkrijk (36%). Van het totale aantal rapporten wordt sinds 2006 ongeveer 10% nader onderzocht. Zelfs in deze gevallen is de mate van ‘asset recovery’ erg laag. Er wordt namelijk nog geen 1% van de wederrechtelijk verkregen voordelen in beslag genomen. De veronderstelling dat er fraude wordt gepleegd blijkt een van de belangrijkste redenen voor instellingen om een melding te doen.

Het hoge percentage Nederlandse meldingen aan Financial Intelligence Units kan worden verklaard door het feit dat het Nederlandse systeem op basis waarvan meldingen betreffende ongebruikelijke transacties worden gedaan, is gebaseerd op objectieve indicatoren. Het is nog altijd aan de Financial Intelligence Unit om te bepalen of een transactie echt als verdacht kan worden aangemerkt. Dit gebeurt slechts in een klein aantal (15%) van de gevallen. De meldingen aan de Financial Intelligence Units blijken voornamelijk afkomstig te zijn van kredietinstellingen en banken.

De Europese Unie is zich bewust van diverse tekortkomingen in het huidige kader. Hoewel het hoge aantal meldingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland grotendeels te verklaren is, is het verschil in meldingen tussen deze twee lidstaten en de rest van de Europese Unie disproportioneel. Het rapport roept dan ook op tot betere samenwerking tussen de lidstaten alsmede een betere samenwerking tussen de Financial Intelligence Units en andere agentschappen.

https://static1.squarespace.com/static/574ed613b654f9622c9dbf0e/t/59afba642994ca703c02d0e8/1504688771378/FROM+SUSPICION+TO+ACTION.pdf