Het jaaroverzicht van 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is gepubliceerd. De trend van de afgelopen jaren was een toename in het aantal ongebruikelijke transacties. Op basis van de genormaliseerde aantallen zet deze trend door in 2020.

Kern cijfers

In totaal zijn er 722.247 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan 57% op basis van de subjectieve indicator. Dit lijkt in eerste instantie een flinke afname ten opzichte van de 2,4 miljoen in 2019, maar dit heeft te maken met het vervallen van de objectieve indicator voor derde hoog-risico landen. Wanneer deze indicator buiten beschouwing wordt gelaten in 2019, is sprake van 541.236 transacties in 2019 en daarmee een toename van 33% in 2020.

In onderstaande tabel is het aantal ongebruikelijke transacties op basis van de subjectieve indicator van enkele instellingen weergegeven in de periode 2018-2020.

Instelling 2018 2019 2020
Accountant 1.879 2.502 2.466
Belastingadviseur 298 284 383
Banken 67.524 147.952 245.148
Trustkantoor 206 192 146
Makelaar 173 221 246
Notaris 784 1.285 1.060

 

Merendeel verdachte transacties komt voort uit eigen onderzoek

In 2020 zijn er 103.947 transacties verdacht verklaard, gezamenlijk ter waarde van bijna 15 miljard euro. Dit aantal verdachte transacties is een stijging van 163% ten opzichte van 2019. Van deze transacties zijn er 54.884 transacties verdacht verklaard door eigen onderzoek van de FIU. Dit zijn er bijna 36.000 meer dan in 2019. De FIU kent deze stijging toe aan het feit dat er drie onderzoeken liepen met uitzonderlijk veel transacties, FIU-Nederland de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in het inzetten van extra capaciteit op criminologische data-analyse en samenwerking met opsporingsanalisten van onder meer de FIOD en politie en ontwikkelingen binnen de informatiesystemen van de FIU-Nederland.

Dossiers

Het aantal van 103.947 verdachte transacties dat wordt gedeeld met de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidspartners staat niet gelijk aan hetzelfde aantal interventiekansen. Niet alle individuele transacties zijn namelijk even informatief als ze zonder context of onderling verband worden bekeken. FIU-Nederland werkt daarom met dossiers. Deze kunnen worden gezien als samenhangend geheel van informatie waarbij voldoende reden wordt geacht om te concluderen dat dit van belang is voor de partners. Deze dossiers kunnen inzicht geven op onder andere witwasconstructies en criminele netwerken.

FIU-Nederland registreert bij dossiers die zij opstelt waar mogelijk de betreffende criminaliteitsvorm. Dit betreft in veel gevallen het vertrekpunt van een onderzoek. In totaal werd in 2020 bij 43% van de 19.114 dossiers de mogelijke criminaliteitsvorm(en) geregistreerd. In onderstaande tabel is een deel van dit overzicht te zien:

Dossiers per criminaliteitsvorm 2017 2018 2019 2020
Witwassen 1431 1469 1790 6601
Terrorisme/Sanctiewet 460 560 429 408
Fraude 313 267 195 1219
Corruptie 29 43 62 87
Cybercrime 2 3 1 1

 

Financial Intelligence Unit-Nederland jaaroverzicht 2020