De FIU heeft op 3 juli 2020 het jaaroverzicht van 2019 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er vorige jaar in totaal 541.236 ‘reguliere’ ongebruikelijke transacties zijn ontvangen. De transacties op basis van de objectieve meldindicator voor risicolanden (die inmiddels is afgeschaft) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. In totaal werden 39.544 transacties als verdacht aangemerkt, gebundeld in 5.302 dossiers.

Daarmee daalde het aantal verdacht verklaarde transacties en opgemaakte dossiers in vergelijking met 2018 (toen nog 57.950 verdachte transacties en 8.514 opgemaakte dossiers). Wel is de totale waarde van de verdachte transacties verdubbeld in 2019, naar een totale bijna surreƫle waarde van meer dan 19 miljard euro. Daarbij merkt de FIU wel op dat dit totaalbedrag wordt opgestuwd door een zeer beperkt aantal verdacht verklaarde transacties met een totale waarde van bijna 17 miljard euro. De overige transacties vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 2 miljard euro.

Alle 39.544 verdachte transacties zijn overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten voor verder onderzoek en mogelijke vervolging

 

Aantal meldingen door banken neemt toe

De grootste hoeveelheid verdachte transacties in 2019 zijn afkomstig vanuit de sector betaaldienstverleners. De bankensector vertoont in 2019 een toename van meer dan 20% verdacht verklaarde transacties ten opzichte van 2018, naar verwachting als gevolg van de intensivering van de compliance activiteiten binnen de bankensector. Het overzicht van de aantallen gemelde ongebruikelijke en verdachte transacties over 2019 voor enkele andere instellingen, is te zien in onderstaand schema:

 

Instelling Aantal meldingen Waarvan objectief Aangemerkt als verdacht
Accountant 3424 922 209
Belastingadviseur 284 12 61
Notaris 1317 32 177
Trustkantoor 278 86 30

 

Werkmethodiek FIU-Nederland

De FIU-Nederland hanteert een dossier-methodiek bij het analyseren van ongebruikelijke transacties. Indien ongebruikelijke transacties een bepaalde samenhang hebben, worden deze gevoegd in een dossier. Daarbij kunnen kenmerken zoals de aard, de persoon, de locatie of bijvoorbeeld het bedrag van een transactie van belang zijn. Op basis van deze dossiervorming kunnen criminele netwerken inzichtelijk worden gemaakt, wat het verdacht verklaren van ongebruikelijke transacties effectief kan maken.

Daarnaast ontvangt de FIU-Nederland ook verzoeken van de Landelijk Officier van Justitie (LOvJ) aan de hand waarvan de FIU nagaat of de in het verzoek opgevoerde personen, tegen wie een verdenking van een strafbaar feit bestaat, voorkomen in de database met ongebruikelijke transacties. Wanneer dat het geval is worden die transacties verdacht verklaard en aan de opsporing doorgeleid. In 2019 werden er door de FIU-Nederland in totaal 1.298 LOvJ-verzoeken ontvangen. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal verzoeken in 2018.

Financial Intelligence Unit-Nederland 3 juli 2020

https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/documenten/7178-fiu_jaaroverzicht_2019_nl_web-3.pdf