In 2022 werden er in totaal 1.896.176 ongebruikelijke transacties gemeld. Een jaar eerder waren dit er ‘slechts’ ruim 1,2 miljoen. Ook belastingadviseurs deden een recordaantal meldingen: 433 terwijl dit er in 2021 nog 323 waren. Een groot verschil is verder te zien in de groepen instellingen die meldingen hebben gedaan. Zo werd er in de cryptosector in 2022 aanzienlijk minder gemeld, maar groeide het aantal meldingen dat binnen de bankensector is gedaan met 300.000. Opvallend is dat één instelling binnen de bankensector bijna 80% van alle meldingen heeft gedaan. Welke wordt niet genoemd.

Opvallend is ook dat accountants in 2022 juist minder meldingen hebben gedaan. In 2022 zijn er 2.233 meldingen geregistreerd, waarbij er 397 door accountants(kantoren) zijn gedaan. In 2021 waren dit er nog 2.741. Daarvan werden  1.107 meldingen uiteindelijk verdacht  verklaard. Van de meldingen in 2022 zijn er uiteindelijk 461 transacties na door de FIU nader verricht onderzoek verdacht verklaard.

Verder is er een substantiële groei zichtbaar bij de waarde van de verdachte transacties. In 2021 was de totaalwaarde bijna 15,5 miljard terwijl deze waarde in 2022 bijna verdubbelde tot 30 miljard euro. Dit kan worden verklaard door een zeer beperkt aantal transacties met gezamenlijk een waarde van meer dan 20 miljard euro.

In 2022 zijn er in totaal 91.893 transacties verdacht verklaard en zijn er 16.213 dossiers ter beschikking gesteld aan de opsporings- en inlichtingendiensten.

Te raadplegen via: https://www.fiu-nederland.nl/home/jaaroverzichten/