De FIOD heeft een nieuwsbericht uit doen gaan waaruit volgt dat een 62-jarige man uit Amsterdam is aangehouden wegens verdenking van het witwassen van gelden.

De aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro.

Hoeveel geld er is witgewassen is volgens de FIOD nog onderwerp van onderzoek, maar het zou vermoedelijk gaan om tonnen. De FIOD deed in dat kader doorzoekingen in een woning in Amsterdam en op een bedrijfsadres in Rotterdam. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen en een woning in Rotterdam, en is eveneens administratie in beslag genomen.

Nieuwsbericht FIOD 16 mei 2017, FIOD houdt man aan in witwasonderzoek

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/fiod-houdt-man-aan-in-witwasonderzoek