De FIOD heeft een nieuwsbericht uit doen gaan waaruit volgt dat er vijf mannen zouden zijn aangehouden op verdenking van btw-fraude. Daarnaast hebben er twaalf doorzoekingen plaatsgevonden in diverse woningen en bedrijfspanden in Nederland. Het geschatte nadeel over de periode van 2015 tot en met heden zou aanzienlijk zijn.

Het strafrechtelijk onderzoek zou zijn gestart na een controle van de Belastingdienst, die vermoedde dat er sprake was van btw-carrouselfraude. Verschillende ondernemingen zouden goederen hebben verkocht aan diverse ondernemingen in EU-landen. Deze buitenlandse ondernemingen zouden via schijnconstructies diezelfde goederen weer aan Nederlandse ondernemingen leveren, de zogenoemde ploffers. Zodra de Belastingdienst zicht kreeg op deze ploffer verdween deze zonder dat de verschuldigde btw werd afgedragen. Voor deze ploffers zouden als katvangers veelal mensen zijn ingezet uit zwakkere milieus, zoals bijvoorbeeld daklozen.

FIOD 7 maart 2017, 5 mannen aangehouden op verdenking van BTW-fraude

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/5-mannen-aangehouden-op-verdenking-van-btw-fraude