Een voorstel van EU voorzitter Nederland om btw-fraude aan te pakken heeft in Europa brede steun gekregen van andere EU-landen. Dit bericht het FD op basis van uitspraken van staatssecretaris Wiebes en minister Dijsselbloem na afloop van een bijeenkomst van de Ecofinraad in Amsterdam.

Dit systeem, dat de afgelopen 1,5 jaar in de Benelux is getest, maakt gebruik van ‘big data’ om btw-fraude op te sporen. De deelnemende landen wisselen onderling data uit over internationale transacties. Door deze data continu te analyseren kan btw-fraude aanzienlijk sneller worden gedetecteerd: binnen enkele dagen, in plaats van maanden. Inmiddels nemen er tien EU-lidstaten deel aan de proef.

De Europese Commissie gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarbij gekeken zal worden naar zowel technische als juridische aspecten. Zo moeten ook de overige EU-landen over de streep worden getrokken.

http://fd.nl/economie-politiek/1149303/brede-eu-steun-voor-nederlandse-aanpak-btw-fraude-met-big-data