Op 7 april 2016 presenteerde de Europese Commissie (EC) het VAT Action Plan. Het VAT Action Plan bevat maatregelen voor de korte en lange termijn om het Europese btw-systeem toekomstbestendig te maken. Hieronder volgt een overzicht van de speerpunten.

Onmiddellijke maatregelen om btw-fraude tegen te gaan

Deze maatregelen hebben betrekking op het versterken van de samenwerking tussen de bevoegde instanties van zowel lidstaten als derde landen en het verbeteren van de capaciteit van deze instanties, zodat fraude efficiƫnter kan worden aangepakt. Voorts zal de EC in 2017 met voorstellen komen om de positie van het Europese anti-fraude netwerk EUROFISC te versterken.

Maatregelen ter ondersteuning van e-commerce en het MKB

Deze maatregelen omvatten onder meer het moderniseren en versimpelen van de btw-regelgeving omtrent grensoverschrijdende e-commerce, bijvoorbeeld door toepassing van het One Stop Shop concept uit te breiden naar alle grensoverschrijdende e-commerce transacties.

Door de complexiteit en fragmentatie van de huidige btw-regelgeving kost het MKB-ondernemingen relatief veel geld om aan deze regelgeving te voldoen. Om deze kosten terug te dringen bereidt de EC een versimpeling van de btw-regelgeving voor MKB-ondernemingen voor.

Toewerken naar een definitief btw-systeem voor grensoverschrijdende handel

Het huidige btw-systeem is ooit opgezet als overgangssysteem. De complexiteit van het systeem en de verschillende behandeling van binnenlandse en grensoverschrijdende handel werken fraude in de hand. In 2017 zal de EC met een voorstel komen om het huidige overgangssysteem te vervangen door een definitief Europees btw-systeem.

Meer vrijheid voor lidstaten bij het vaststellen van heffingspercentages

De EC hoopt met dit Action Plan een discussie op gang te brengen over het geven van meer vrijheid bij het vaststellen van heffingspercentages door lidstaten. De huidige beperking van die vrijheid, opgenomen in de Btw-richtlijn, stamt uit de tijd waarin ervan werd uitgegaan dat in het definitieve btw-systeem geheven zou worden door het land van herkomst (op basis van het oorsprongslandbeginsel). De beperking moest de neutraliteit, eenvoud en werkbaarheid van een dergelijk systeem verzekeren. Nu wordt toegewerkt naar een definitief btw-systeem op basis van het bestemmingslandbeginsel, moet worden beoordeeld of het behouden van deze beperking wenselijk is. De EC hoopt in 2017 met voorstellen te komen.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm#robust