Graag willen wij uw mening vragen over onze nieuwsbrief. Hieronder treft u daartoe een aantal vragen die u in enkele minuten kunt beantwoorden. We zijn benieuwd naar uw suggesties ten aanzien van de leesbaarheid, het nut en de kwaliteit van onze nieuwsbrief en maken graag gebruik van uw ervaringen en opmerkingen. Hartelijk dank.

https://www.debontspoton.nl/enquete/