Tegen een inmiddels oud-notaris is tijdens de terechtzitting door het OM een gevangenisstraf van 18 maanden geëist wegens valsheid in geschrift, belastingfraude, leiding geven aan een criminele organisatie en witwassen. Daarnaast is – ondanks dat de oud notaris zelf zijn functie al heeft neergelegd – een beroepsverbod geëist.

Het OM stelt dat uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de notaris met een makelaar en ontwikkelaar heeft gesjoemeld bij de verkoop van een pand voor erfgenamen. De notaris zou het pand eerst opzettelijk ver onder de waarde hebben verkocht, om vervolgens mee te profiteren van de winst toen de woning daarna wel tegen marktwaarde werd verkocht. Volgens het OM heeft de notaris hierbij misbruik gemaakt van zijn wetenschap als boedelnotaris van een erflater. Hierdoor heeft hij de belangen van de erfgenamen geschaad. Ook hebben de verdachten gezamenlijk valse documenten aan de Belastingdienst overhandigd om te voorkomen dat zij inkomstenbelasting over de winst moesten betalen.

De notaris was volgens het OM de initiatiefnemer van de fraude. Daarnaast is hij recidivist, omdat hij reeds eerder in zijn notarisambt is veroordeeld voor valsheid in geschrift. De verdachte heeft zijn ambt als notaris zelf neergelegd. Het neerleggen van een functie is echter niet onherroepelijk. Om deze reden is door het OM naast een gevangenisstraf tevens een beroepsverbod geëist.

Nieuwsbericht OM, 17 september 2015

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@90862/18-maanden/