Uit een persbericht van het OM blijkt dat de FIOD vijf verdachten heeft aangehouden vanwege het doen van onjuiste belastingaangiften gedurende een aantal jaren. Daarnaast hebben zij vermoedelijk informatie achtergehouden voor de Belastingdienst.

De FIOD zou de woningen van de verdachten hebben doorzocht en  administratie in beslag hebben genomen. Ook blijkt uit het persbericht dat met rechters-commissaris en dekens van de orde van advocaten op twee vestigingen van een advocatenkantoor is gezocht naar (een deel van de) administratie van de verdachten die zij daar ondergebracht zouden hebben. Bij de doorzoeking van het kantoor zijn eveneens stukken in beslag genomen.

De Belastingdienst zou over informatie beschikken dat de verdachten bankrekeningen in het buitenland aanhouden. Hoewel de Belastingdienst vanaf 2002 dan wel vanaf 2009 heeft verzocht om informatie, heeft de Belastingdienst dit niet of niet volledig gekregen. De verdachten zouden ontkend hebben een rekening in het buitenland te hebben.

Inmiddels zijn zowel civielrechtelijke als fiscale procedures aangespannen. De civiele rechter zou al hebben geoordeeld dat de verdachten over informatie beschikken, maar dit niet willen verstrekken aan de Belastingdienst. Om die reden zijn inmiddels dwangsommen opgelegd. Fiscaal gezien zouden navorderingsaanslagen, boeten en heffingsrente opgelegd zijn over een groot aantal jaren.

Voor de jaren die strafrechtelijk worden vervolgd, zouden nog geen boeten opgelegd zijn.

Persbericht OM 1 november 2016, Vijf aanhoudingen voor achterhouden informatie voor Belastingdienst

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@96521/vijf-aanhoudingen/