Een uitgave van Fed Fiscale Brochures.

De informatiebeschikking is een wettelijke mogelijkheid om buitenproportionele controles van de belastingdienst door de rechter te laten toetsen vóór de aanslag wordt opgelegd. Na de inwerkingtreding van deze nieuwe regelgeving is een stroom jurisprudentie ontstaan. Gabriëlla Ulrich, werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van De Bont Advocaten, schreef met Roel Kerckhoffs het in december 2016 uitgegeven boek ‘De informatiebeschikking’. Deze uitgave geeft een totaaloverzicht van de nieuwe regelgeving én van de aan de informatiebeschikking ten grondslag liggende informatie- en administratieverplichtingen. Aan het einde van ieder hoofdstuk is een handig overzicht toegevoegd met alle relevante jurisprudentie en in de bijlagen vindt u de relevante wetteksten. Het boek is bijgewerkt tot 1 september 2016 en is de enige uitgave met een totaaloverzicht van deze regelgeving.

De uitgave is een handboek en geeft algemene informatie. Voor een passend antwoord op uw vragen over informatiebeschikkingen kunt u contact met ons opnemen.