De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen Fiscale Inlichtingen Eenheden (FIU’s). Om dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Er zijn op dit moment wereldwijd 164 FIU’s aangesloten bij de Egmont Groep.

De afgelopen 2 jaar is Nederland voorzitter geweest van de Egmont Groep. Gedurende die tijd is het accent gelegd op corruptie. Over de bestrijding van corruptie bracht de Egmont Groep eind 2018 een lijst uit met 55 indicatoren die kunnen helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie. Zie daarvoor ons Spot On artikel van 7 december 2018. Bij het aftreden van Nederland als voorzitter van de Egmont Groep werd een nieuwe lijst aangekondigd van 72 indicatoren. Deze is op 12 juli 2019 gepubliceerd.

De 72 indicatoren van de Egmont Group zijn onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

  • Indicators of Corruption in Public Procurement (1-24)
  • Indicators of Unexplained Wealth or Income (25-59) en
  • General Indicators; (60-72).

Ten opzichte van de vorige lijst zijn onder meer de volgende indicatoren nieuw opgenomen:

  1. Use of third parties, such as contractors, consultants, vendors, suppliers and advisor/intermediaries, in order to facilitate procurement contracts fulfilment: (…)

– Requests that payments be made to different third parties (…)
– A third party is in a different line of business than that for which it is engaged
– The third party has little or no experience in the relevant industry or activity (…)
– The third party has a high level of reliance on subcontractors or intermediaries (so-called “fourth parties”).

  1. Receipt of commission or fees before signing of agreement for services or carrying out a function or process in relation to public procurement contract.
  1. Payments are conducted to accounts of providers of goods, works and services, which are opened in countries different from where such goods, works and services are originated or provided.
  1. Use of Joint Venture (JV) structures for government contracts in which public officials or a company belonging to them are silent partners. For example, in a JV between a state-owned company and a private company, a third silent shareholder owned or controlled by a public official is inserted in order to allow the public official to take a share of the profit.
  1. Company wins a public tender with short submission period (i.e. number of days between publication of a call for tenders and the deadline for submission of the bid).

Het rapport van de Egmont Groep vindt u hier.