Appellante had een aantal omvangrijke klachten ingediend bij de Accountantskamer over gedragingen van betrokkenen, een accountant en diens kantoor. Door de uitgebreide omvang van de klachten heeft de Accountantskamer deze samengevat en gereduceerd naar twee klachten. Eén van die klachten is deels gegrond verklaard. Er is evenwel geen maatregel opgelegd. Appelante heeft vervolgens hoger beroep ingesteld.

Volgens appellante, de klant van het kantoor, heeft de Accountantskamer geen recht gedaan aan haar klachten over de gedragingen van betrokkenen door haar klachten te reduceren naar twee klachtonderdelen. Daarmee heeft de Accountantskamer een aantal klachten niet behandeld. De klachten betreffen niet uitsluitend de voortvarendheid van de controles maar zien ook op de doelmatigheid en professionaliteit van het optreden van betrokkenen, aldus appellante.

Het College neemt de zienswijze van appellante aan. In zoverre slaagt het hoger beroep en komt de uitspraak voor vernietiging in aanmerking. Voor de verdere afhandeling kiest het College om zelf in de zaak te voorzien en om de onbesproken klachten alsnog inhoudelijk te beoordelen.

Het College komt hierbij tot de conclusie dat de niet eerder besproken klachten ongegrond zijn en dat de grieven gericht tegen de uitspraak van de Accountantskamer niet slagen. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard. Het College vernietigt de bestreden uitspraak en verklaart de nog niet eerder beoordeelde klachtonderdelen ongegrond.

College voor Beroep voor het bedrijfsleven, 22 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:201

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2018:201&showbutton=true&keyword=tuchtrecht