De Bont Advocaten presenteert de derde Dag van de Belastingadviseur met als thema:

 ‘Een ongebruikelijke middag’  

waarin we u tezamen met een aantal inleiders van diverse (overheids)instanties zullen onderhouden over de verplichtingen onder andere voortvloeiend uit de Wwft, de Wta en de regelgeving voor adviseurs en accountants, als ook over de onverhoopte gevolgen bij het niet voldoen daaraan.

De Dag zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 21 november 2017 te Amsterdam. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Binnenkort ontvangt u van ons het officiële programma met een overzicht van de sprekers.

Graag tot dan!

Deze save the date is in zoverre niet persoonlijk dat het u natuurlijk vrij staat deze onder de aandacht van uw collega’s te brengen.