Met trots informeren wij u dat wij met De Bont Onderzoeken (DBO) zijn gestart! Wij zijn enthousiast over de nieuwe advisering die wij u hiermee kunnen bieden op ons expertisegebied.

De Bont Onderzoeken vormt een waardevolle aanvulling op de bijstand die De Bont Advocaten u biedt bij bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders alsmede op fiscale en white collar strafzaken. Kennis van feiten geeft regie. De filosofie van De Bont Onderzoeken is dat de feiten worden bezien door en onderzocht met een toezichthouders- of opsporingsbril.

Een intern onderzoek door De Bont Onderzoeken stelt u in staat tot strategie- en besluitvorming. Door de regie te behouden kunnen er beheersmaatregelen worden getroffen, zoals aanpassing van interne processen. Ook kan een strategie worden ontwikkeld om de mogelijke misstand zo snel en effectief mogelijk op te lossen. U krijgt hiermee control, inzicht in eigen handelen en meer tempo in het onderzoek.

De Bont Onderzoeken levert maatwerk en werkt vanuit een gefaseerde onderzoeksbenadering. Deze opzet betekent voor u: periodieke rapportages en beslismomenten over vervolgstappen.

De strategische meerwaarde van een onderzoek door De Bont Onderzoeken komt naar voren in een breed scala van situaties. DBO kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld voorafgaand aan alsook tijdens een lopend strafrechtelijk of bestuursrechtelijk onderzoek van de FIOD, de Belastingdienst of andere toezichthouders.

  • Is uw onderneming en personeel verdachte van een strafrechtelijk onderzoek? Wij maken met de aanwezige data een feiten-analyse die als basis kan dienen voor het bepalen van een strategie.
  • Heeft de Belastingdienst aangekondigd een controle te willen doen, maar vermoedt u dat van een reguliere, periodieke controle geen sprake is? Wij brengen de potentiĆ«le risico’s met u op voorhand in kaart, zodat u daarop kan anticiperen.
  • Bent u adviseur of accountant en hebt u fraude geconstateerd bij een cliĆ«nt? Wij vervullen in dat geval een klankbordfunctie om de bekende feiten in het licht van een eventueel fraudepatroon te duiden en wij adviseren op het gebied van Wwft.

In deze en andere situaties onderzoekt De Bont Onderzoeken de feitelijke en juridische positie, zodat vervolgens een strategie kan worden bepaald om de negatieve consequenties voor u beheersbaar te maken en zo mogelijk te mitigeren. Helderheid over de feiten geeft u meer control en kan tot een voortvarender afwikkeling leiden.

Meer informatie over De Bont Onderzoeken? Zie de website of neem met ons contact op.