De Bont Advocaten start in september 2019 met De Bont Law School.

Er is nog plaats voor enkele deelnemers.

De Bont Law School is een exclusieve en intensieve opleiding formeel belastingrecht voor fiscalisten uit de praktijk met belangstelling voor het formele belastingrecht. De opleiding is bedoeld om fiscalisten in een klein gezelschap verdieping van hun kennis te bieden, waardoor zij de formeelrechtelijke uitdagingen in hun eigen zaken beter aan kunnen, dan wel binnen kantoor als de formeelrechtelijke vraagbaak kunnen gaan fungeren. Ook wordt de kennis van het sanctierecht verhoogd, zodat de betreffende adviseur binnen kantoor kan worden geconsulteerd als men onverhoopt bezoek krijgt van de FIOD, waarbij stukken in beslag kunnen worden genomen en collega’s als getuigen kunnen worden gehoord.

De totale cursus bestaat uit 9 separate colleges van 3 uur waarin een fiscaal formeel of sanctierechtelijk deelonderwerp centraal staat. De onderwerpen zullen gezamenlijk aan de hand van enige theoretische kaders doch met vele voorbeelden uit de praktijk diepgaand worden bediscussieerd. Ook zullen specifieke onderwerpen als de WWFT en de daarin vervatte meldplicht en het tuchtrecht worden behandeld.

Uitgebreide informatie is opgenomen in de bijgevoegde flyer.

Bij vragen kunt u contact nemen met Anneke Nuyens (nuyens@debontadvocaten.nl)