DBLS 

De Bont Law School (DBLS) is in 2019 geïnitieerd om fiscale professionals die bijzondere affiniteit hebben met het formele belasting- en sanctierecht een gerichte leergang te bieden. In zes bijeenkomsten werd het formele, proces- en sanctierecht behandeld. Daarbij stonden ook de compliance verplichtingen uit de Wwft en het tuchtrecht op het programma. 

De afgelopen jaren vond DBLS in Breda, Arnhem en Rotterdam plaats. In 2024 brengen wij DBLS graag naar uw kantoor! 

At the office 

Was het formele recht voorheen een exotische uitwas van het belastingrecht waarmee een professional zelden tot nooit te maken kreeg, anno 2024 is dat wel anders. Dat brengt vanzelfsprekend met zich dat ook binnen kantoren daaraan meer aandacht wordt geschonken. DBLS at the office is bedoeld om op uw eigen kantoor in een bijeenkomst van circa 2 uur gericht, op een specifiek formeelrechtelijk of compliance onderwerp te worden bijgepraat vanuit de actualiteit en praktijk. Dat kan tijdens een afzonderlijke sessie maar bijvoorbeeld ook tijdens een VTO.  

Onderstaand treft u de huidige onderwerpen, maar een op uw kantoor toegespitste invulling kan vanzelfsprekend ook.  

  • Vragenbrieven
  • Nieuw feit bij navordering
  • Tips and tricks in bezwaar
  • Wwft & melden
  • Do’s and don’ts bij een FIOD-onderzoek
  • Beboeting van de cliënt en/of adviseur

Een bewijs van deelname zal na afloop aan de deelnemers worden verstrekt. 

Voor het aanvragen van een bijeenkomst of voor ander vragen kunt u contact opnemen met Anneke Nuyens via nuyens@debontadvocaten.nl.