Op dinsdag 8 september 2015 zal De Bont Advocaten de eerste ‘Dag van de belastingadviseur’ organiseren. Deze dag -die georganiseerd wordt in Grand Hotel Karel V te Utrecht- begint om 15.00 uur en eindigt om circa 18.00 uur met aansluitend een aangeklede borrel.

Er zal op die dag allereerst worden gedebatteerd over de aard, inhoud en de formele kaders van het beroep van de belastingadviseur. Een tweede deel van deze middag zal worden besteed aan stellingen c.q. een debat over de straf- en boeterechtelijke risico’s van de belastingadviseur en als afsluiter zal het onderwerp ‘procederen bij de belastingrechter’ aan bod komen. Sprekers uit alle geledingen zullen aanwezig zijn, waarbij te denken valt aan de brancheverenigingen, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en ten slotte het kantoor De Bont Advocaten.

Aanmelding
Aanmelding kan via info@debontadvocaten.nl. Voor deelname zullen opleidingspunten worden toegekend. Er zijn overigens geen kosten verbonden aan deelname. Gezien het beperkte aantal plaatsen geldt, wie het eerst komt…

Bereikbaarheid
Karel V ligt aan het Geertebolwerk 1 3511 XA te Utrecht. Dit is op loopafstand van het Centraal Station Utrecht. Parkeren kan op de (beperkt in aantal) parkeerplaatsen van Karel V of in Parkeergarage Springweg, Strosteeg 83.