Bij het Hof in Den Haag is recent de ‘Bulgarenfraude’ aan de orde geweest, zo blijkt uit een nieuwsbericht van het OM. Het gaat bij de ‘Bulgarenfraude’ om het aanvragen van honderden valse huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen voor Bulgaren, zo luidt het artikel. Met de totale fraude zou door de fiscus ten onrechte in totaal 3 miljoen euro aan toeslagen zijn uitgekeerd. Tegen de verdachten, drie mannen, zijn door het OM celstraffen van twee en drie jaar geëist voor hun rol in de fraude.

De FIOD zou onderzoek gedaan hebben naar mogelijk valse toeslagaanvragen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachten in Bulgarije mensen ronselden om naar Nederland af te reizen, waarbij hen geld zou zijn beloofd om een aantal dagen in Nederland te verblijven. Deze mensen zijn door verdachten betrokken in een fraude die vooral voor de verdachten lucratief was, zo is de stelling van de advocaat-generaal.

Voor de mensen die naar Nederland reisden werd een BSN aangevraagd en een bankrekening geopend. Hierbij is het vermoeden gerezen dat de (definitieve) betaalpassen ter beschikking kwamen van de verdachten. Op deze bankrekeningen lieten verdachten de aangevraagde toeslagen storten. Mede omdat de toeslagen met terugwerkende kracht zijn aangevraagd, heeft de fraude een omvangrijk karakter. De toeslagen werden – zo blijkt uit het artikel – vaak direct contant opgenomen van de bankrekeningen. De naar Nederland gereisde Bulgaren keerden na ontvangst van een deel van het bedrag weer terug naar Bulgarije, waarbij het vermoeden is dat verdachten de buit deelden. De Belastingdienst zou inmiddels maatregelen hebben getroffen om dergelijke frauduleuze praktijken in de toekomst te voorkomen.

Volgens het OM hebben verdachten bewust misbruik gemaakt van het systeem en vormden zij een onmisbare schakel in het geheel. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf acht het OM dan ook op zijn plaats. Niet alleen om de verdachten te straffen, maar ook om een waarschuwing af te geven aan de samenleving. Normaliter zou de Belastingdienst er in dit soort zaken alles aan doen om de ten onrechte uitgekeerde toeslagen terug te vorderen, hetgeen in deze zaak volgens het OM welhaast onmogelijk is. De aanvragers zijn immers niet meer in Nederland en zijn vaak kansarm.

Nieuwsbericht OM 23 juni 2016, In hoger beroep celstraffen tot 3 jaar geëist wegens omvangrijke ‘Bulgarenfraude’

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/%4094949/hoger-beroep-1/