De Wet toezicht accountantsorganisaties (hierna: Wta) wordt gewijzigd ter implementatie van de herziene Europese auditrichtlijn (wijzigingsrichtlijn 2014/56/EU) en bijbehorende Verordening (verordening. 2014/537/EU). Het hoofddoel van de herziening is het verbeteren van de auditkwaliteit van wettelijke auditors binnen Europa, bijvoorbeeld door het verduidelijken van de rol van de auditor, het versterken van diens onafhankelijkheid, en het verbeteren van toezicht.

De NBA waarschuwt voor een aantal problemen met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen voor de Wta. Zo wordt er in de brief van de NBA aan het Ministerie van Financiën met name gesteld dat:
• Niet eenvoudige definities en begrippen zouden leiden tot verwarring en uitvoeringsproblemen
• Ongewenste versoepeling van de onfhankelijkheidsregels zal leiden tot verhoogde foutenkans bij controle
• Rechtsbescherming van accountants onvoldoende is geregeld
• Het niet toelichten van keuzes voor lidstaatopties het maatschappelijk debat vermoeilijkt
De NBA gaat zich inzetten voor verbeteringen.

Brief van de NBA aan het Ministerie van Financiën;
https://www.nba.nl/Documents/Nieuws/2015/Reactie_NBA_Voorstel_wijzigingswet_Wta_26mei15.pdf

Wijzigingsrichtlijn 2014/56/EU:
https://www.internetconsultatie.nl/wettelijkecontroles