Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft als toezichthouder de bevoegdheid om aan instellingen een bestuurlijke boete op te leggen voor het niet nakomen van de verplichtingen uit de Wwft. Het BFT heeft onlangs besloten om het interne boetebeleid voor het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete, te publiceren op hun website.

Het BFT maakt in haar beleid onderscheid tussen het niet nakomen van de meldplicht en het niet nakomen van het cli├źntenonderzoek. Het niet nakomen van deze verplichtingen is opgedeeld in vijf categorie├źn van mate van ernst en verwijtbaarheid.

De omzet van een organisatie is richtinggevend voor de hoogte van de boete. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid (categorie 1-5), wordt een boete opgelegd tussen de 1% en 5% van de omzet. Indien de instelling aantoont dat de boete niet kan worden gedragen, wordt het vermogen als richtlijn aangehouden. Dan geldt als uitgangspunt 2% tot 10% van het vermogen.

Het beleid is te raadplegen op de website van het BFT.

https://www.bureauft.nl/wwft/