De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan een beheerder van beleggingsinstellingen. De boete is opgelegd omdat tussen juli 2018 en april 2020 er onvoldoende voor is zorggedragen dat de beleggingsinstellingen die in beheer zijn, cliënten hebben gecontroleerd conform de Wwft.

Als beheerder van de beleggingsinstellingen is belanghebbende verantwoordelijk voor de naleving van de Wwft-verplichtingen. Volgens de AFM schoot de controle die de beleggingsinstellingen uitvoerden op de cliënten en hun transacties op meerdere onderdelen tekort. Zo hebben de instellingen aan een deel van hun cliënten een onjuiste of helemaal geen risicoclassificatie toegekend, waardoor zij onvoldoende zicht hadden op deze cliënten. Daarnaast gebruikten de instellingen een ontoereikend transactiemonitoringssysteem, waarbij de monitoring slechts plaatsvond op basis van vijf algemene ‘business rules’, zonder onderscheid te maken naar type cliënt. Ook controleerden de instellingen voor het gros van de cliëntenpopulatie nauwelijks op structurele wijze of de over de cliënt bekende gegevens nog actueel waren. Hierdoor waren de beleggingsinstellingen onvoldoende in staat om mogelijke ongebruikelijke transacties als zodanig te herkennen, aldus de AFM.

Boete van € 2.000.000

Op deze overtreding staat een boete met een basisbedrag van € 2.000.000. De AFM ziet in dit geval geen aanleiding om dat bedrag te verhogen of te verlagen. Dat niet gebleken is van daadwerkelijk misbruik van de beleggingsinstellingen in verband met criminele geldstromen – zoals belanghebbende heeft benadrukt – is voor de AFM geen reden tot verlaging van de boete. De ernst van de overtreding van de Wwft is gelegen in het risico op misbruik, ongeacht of dit risico zich heeft verwezenlijkt.

Omdat de AFM een boete oplegt voor overtreding voor het niet nakomen van de cliëntonderzoeksverplichting (art. 3 Wwft), dient de AFM het boetebesluit openbaar te maken, terwijl het besluit (nog) niet onherroepelijk vaststaat en door belanghebbende nog kan worden aangevochten.

AFM 8 april 2022