In 2021 hebben de instellingen die onder toezicht van het BFT staan in totaal 4.166 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij de FIU. Een kleine stijging ten opzichte van 2020 (3.911). Van de meldingen bij de FIU in 2021 zijn 3.934 meldingen (94,4 procent van het totaal) gedaan op grond van de subjectieve indicator.

Bij de accountants(kantoren) is – in absolute aantallen – een daling van het aantal meldende instellingen zichtbaar. Bij de belastingadvieskantoren en administratiekantoren is het aantal meldende instellingen nagenoeg gelijk gebleven en voor notaris(kantoren) geldt dat het aantal meldende instellingen is gestegen.

In 2021 heeft het BFT 43 bijzondere onderzoeken in het kader van de Wwft gedaan. Naar aanleiding van de bijzondere onderzoeken zijn 23 extra meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU gedaan. Dit aantal is lager dan in voorgaande jaren. De daling kan onder meer worden verklaard, doordat het BFT bij zijn onderzoeken in 2021 minder niet-gemelde ongebruikelijke transacties heeft vastgesteld. De in 2021 vastgestelde overtredingen zien meer op het niet (met voldoende diepgang) uitvoeren van het (verscherpt) cliëntenonderzoek en het niet (met voldoende diepgang) voldoen aan de monitoringsverplichting.

Verder trad de toezichthouder vorig jaar bij accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren in totaal 52 keer handhavend op. In de meeste gevallen ging het om een aanwijzing (19 keer) of een boete (19 keer). Notarissen kregen 65 keer een handhavingsmaatregel opgelegd, gerechtsdeurwaarders 51 keer.

Tot slot wordt in het jaarverslag aandacht besteed aan de fraudezaak bij Pels Rijcken. Het BFT erkent dat het teveel heeft vertrouwd op een goede kwaliteit van de administratieve organisatie en interne beheersing van met name de grotere kantoren, ook omdat er geen signalen binnen kwamen over deze kantoren. Inmiddels is het BFT bezig het risicogericht toezicht te herzien en is het in overleg getreden met verschillende beroepsorganisaties, zoals de KNB, de NBA, de Dekens (die toezicht houden op de advocatuur) en de Nederlandsche Vereniging van Banken (NVB) om nadere afspraken te maken.

BFT Jaarverslag 2021