In het jaarplan wordt een intensievere samenwerking en informatiedeling met andere toezichthouders aangekondigd. Zo wil het BFT bijvoorbeeld samen met de beroepsorganisaties KNB, KBvG en NBA meer aandacht geven aan het beheer van de derdengelden en het helpen van de praktijk met ‘best practices’. Daarnaast gaat het BFT actiever de samenwerking met medetoezichthouders zoeken zoals de AFM, DNB en het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst. Ook wordt duidelijk welk toezicht in 2023 op de agenda staat.

Het BFT houdt toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Bij integrale Wwft-onderzoeken wordt getoetst op de naleving van aspecten zoals: het vormgeven van het risicobeleid, het doen van een cliëntenonderzoek, de meldingsplicht, het hebben van een compliance- en auditfunctie (indien verplicht), de periodieke opleidingsverplichting én de verplichte doorlichting (de zogenaamde ‘screening’).

De afdeling handhaving van het BFT beoordeelt per zaak welk handhavingsinstrument het meest effectief en efficiënt is en welke recht doet aan de feiten en omstandigheden. Het BFT stelt in het jaarplan hierbij de menselijke maat niet uit het oog te zullen verliezen. Bij het Wwft-toezicht in 2023 richt het BFT zijn activiteiten op:

  • voorlichting (nieuwe) administratiekantoren; bij met name kleine niet georganiseerde administratiekantoren is veelal onvoldoende kennis aanwezig over het bestaan van de Wwft;
  • participatie in het FEC-programma ‘Bestrijding Terrorismefinanciering’. Het BFT voert meerdere onderzoeken uit bij facilitators die gerelateerd zijn aan personen die mogelijk terrorisme financieren.

De bepaling van de overige thema-onderzoeken vindt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 plaats.

Jaarplan BFT 2023

https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2023/01/bft_jaarplan_pdf_wcag.pdf