Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voert toezicht uit op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij onder meer accountants- en belastingadvieskantoren. Op 13 maart 2020 publiceerde BFT het jaarverslag over 2019. Daarin staat dat het BFT het risicobeleid en –management van belang vindt voor de correcte naleving van de Wwft. Om die reden is in 2019 van 26 (middel)grote accountantskantoren het risicobeleid en –management opgevraagd en beoordeeld. Voor 2020 kondigt het BFT aan dat het een zelfde beoordeling zal uitvoeren bij nog eens 20 (middel)grote belastingadvieskantoren.

Aandachtspunten risicobeleid en -management

De heer Dirk Kolkman, Wwft-toezichthouder bij het BFT, zegt hierover in een interview met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs: “‘we hebben een selectie gemaakt van 20 middelgrote en grote kantoren: een mix van Zuidas-, zelfstandige en niche-kantoren. Die vragen we om ons inzage te geven in hun Wwft-beleid en de daarbij horende procedures. We komen niet op bezoek; alles gaat schriftelijk. De brieven zijn na Pasen verstuurd; de kantoren hebben zeker een maand de tijd om te reageren. Wij van onze kant geven per kantoor een terugkoppeling wat goed is en wat beter zou kunnen.”

Inmiddels blijkt dat de brieven op 16 april 2020 verzonden zijn en dat een reactietermijn van zes weken geboden wordt.

Blijkens het jaarverslag let het BFT bij de beoordeling in ieder geval op de volgende punten:

  • het risicobeleid en -management moet zijn opgesteld op basis van de meest recente Wwft-wettekst en wordt regelmatig geactualiseerd;
  • het risicobeleid en – management dient voldoende concreet en uitvoerbaar te zijn;
  • het risicobeleid geeft inzicht in risicovolle cliënten en transacties, zowel ten tijde van het aangaan als gedurende de cliëntrelatie;
  • het risicomanagement bevat handvatten voor de medewerkers van de ondertoezichtstaande om een hoger risico te mitigeren.