Het BFT heeft in het verleden meerdere keren geconstateerd dat de naleving van de Wwft met name bij kleine, niet-georganiseerde administratiekantoren nog steeds achterblijft. Daarom heeft het BFT in 2022 een informatiecampagne gehouden. Om na te gaan of de informatiecampagne heeft geleid tot een betere naleving van de Wwft, heeft het BFT recent 100 administratiekantoren in Nederland gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Uit deze enquête blijkt dat een ruimere meerderheid tekort schieten in de naleving van de Wwft-verplichtingen.

Het BFT schrijft op haar website: “Veel van de kantoren hebben gereageerd en helaas is het beeld nog niet erg rooskleurig”. Bijna driekwart van de administratiekantoren heeft geen procedures voor de Wwft. Daarnaast is bij driekwart van de kantoren de identificatie van de cliënten nog niet op orde en heeft driekwart van de administratiekantoren niet voldaan aan de opleidingsverplichting.

De kantoren die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben vanuit het BFT aanbevelingen ontvangen voor het opstellen van procedures voor de Wwft en een risicobeleid, het volgen van een opleiding en het identificeren van cliënten. De reactie onder de respondenten op deze aanbevelingen is positief, aldus het BFT. Het kleine aantal kantoren dat niet heeft meegewerkt aan de enquête wordt binnenkort benaderd door het BFT voor een regulier onderzoek.

https://www.bureauft.nl/2023/07/25/resultaten-enquete-naleving-wwft-door-administratiekantoren/