Het Bureau Financieel Toezicht (verantwoordelijk voor het toezicht op notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele WWFT-plichtige beroepsgroepen, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en administratiekantoren) heeft in 2013 verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van persoonsgegevens aan het BFT. Naar aanleiding daarvan heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (“RViG”, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een besluit gepubliceerd waarin de uitwisseling van gegevens is geregeld. Op basis van het besluit kunnen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen op verzoek worden verstrekt aan het BFT. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2016.

Bron:
Autorisatiebesluit Bureau Financieel Toezicht, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Stcrt.
31 maart 2016, nr. 8876

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-8776.html