Hof Den Bosch verminderde onlangs verzuimboeten bij een serie naheffingsaanslagen BZM, nadat op de zitting was gebleken dat de Belastingdienst intern beleid hanteerde voor de matiging van deze boeten. Het Hof vond het niet publiceren van dit beleid onacceptabel, omdat het beleid niet door de belastingplichtige en evenmin door de belastingrechter kon worden gecontroleerd. Het Hof verminderde daarom de boeten. De staatssecretaris heeft het boetematigingsbeleid van de Belastingdienst nu op grond van een WOB-verzoek openbaar gemaakt.

Het beleid betreft een instructie voor het behandelen van een bezwaarschrift en dateert uit augustus 2011. Indien aan een belastingplichtige eerdere aanslagen BZM zijn opgelegd, komen zij niet in aanmerking voor matiging van de boeten op grond van dit beleid. De belastingplichtige behoort dan op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot de BZM, zodat een bezwaarschrift afgewezen dient te worden.

Bij een eerste bezwaarschrift tegen een reeks aanslagen moet zijn voldaan aan bepaalde criteria om in aanmerking te komen voor matiging van de boeten. Bij een absoluut aantal van 70 naheffingsaanslagen of meer is het totale boetebedrag volgens de Belastingdienst disproportioneel. Relatief gezien is hiervan sprake bij gemiddeld 6 naheffingsaanslagen per gecontroleerd kenteken. De Belastingdienst matigt de verzuimboeten als hiervan sprake is en het betalingsgedrag van de belastingplichtige is verbeterd. Van een verbetering is sprake als de belastingplichtige naar aanleiding van de ontvangst van de eerste reeks aanslagen is overgegaan tot de aanschaf van een Eurovignet en daarna geen naheffingsaanslagen meer zijn gevolgd.

Verder wordt door de staatssecretaris opgemerkt dat in het bezwaarschrift verwezen kan worden naar bijzondere omstandigheden, als reden van het niet-tijdig aanschaffen van een Eurovignet. Er is dan wellicht een compromis mogelijk, maar dit blijft altijd maatwerk. De staatssecretaris heeft niet openbaar gemaakt welke bijzondere omstandigheden dat zouden kunnen zijn, omdat dit belastingplichtigen zou kunnen aanzetten tot strategisch gedrag.

Ministerie van Financiƫn 22-1-2016, nr. DGB/2016/84U

http://www.futd.nl/fiscaal-nieuws/9408/beleid-matiging-boeten-eurovignet-bzm-openbaar-gemaakt/