Uit een nieuwsbericht van het OM volgt dat de FIOD – onder leiding van het Functioneel Parket – in 2015 een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst.

Uit het onderzoek zou zijn gebleken dat de directeur van Motel Hengelo BV met bouwfacturen van zijn privéwoning de in rekening gebrachte btw door de zaak heeft laten terugvragen. Het ging volgens het OM om 1,3 miljoen euro aan verbouwingskosten. Hiermee zou de directeur een btw-voordeel van bijna € 200.000 hebben behaald. De controller van de onderneming zou hebben geholpen de fraude mogelijk te maken door de facturen in te boeken, terwijl hij wist dat het facturen waren van de verbouwing van het huis van de directeur.

Uit het onderzoek is volgens het OM eveneens gebleken dat de directeur het voornemen had om deze kosten achteraf ‘recht te trekken’, door deze alsnog zelf te betalen. Omdat de woning een rijksmonument is, waren de kosten ter zake van de verbouwing aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierdoor behaalde de directeur voordeel in privé waarmee hij het btw-voordeel later wilde ‘rechttrekken’. Op deze wijze zou hij de Belastingdienst gebruikt hebben als gratis financier, waarvan hij tijdelijk het btw-verschil ‘leende’. De directeur heeft volgens het nieuwsbericht echter ook andere – niet voor de inkomstenbelasting aftrekbare – privékosten op de zaak geboekt, zoals de aanleg en het onderhoud van de tuin.

Het OM heeft een strafbeschikking opgelegd, welke eruit bestond dat de directeur een werkstraf kreeg opgelegd van 180 uur en de controller een werkstraf van 100 uur. De vennootschap Motel Hengelo BV kreeg een geldboete van € 100.000 opgelegd. Blijkens het nieuwsbericht is de strafbeschikking geaccepteerd.

Nieuwsbericht OM 30 juni 2017, 100.000 boete en werkstraffen voor boeken privé-kosten op de zaak

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@99520/100-000-boete/